Skip Navigation Linksหน้าหลัก > บริการอบรม > คอร์สอบรมธุรกิจขายของออนไลน์ โตได้ด้วย Line@ จากวีดีโอ คอร์สอบรม Line@..เลือกคอร์สอบรม Line@..

หลักสูตร เรียนออนไลน์จากวิดีโอ :

คอร์สอบรมธุรกิจขายของออนไลน์
โตได้ด้วย Line@ จากวีดีโอ

ความยาว   210 นาที
ภาษา   ภาษาไทย
คุณสมบัติผู้เรียน   มีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

(สิทธิในการเข้าดูวิดีโอ มีระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่การสั่งซื้อเสร็จสิ้น)

ยังไม่มั่นใจ? / มีข้อสงสัยสอบถาม? / อยากได้รายละเอียดมากกว่านี้? / โทรหาเราได้เลย!
ปรึกษาฟรี : 02 438 6920